Copyright © All Rights Reserved

Hund i skoleregi

 

For at det kan have en berettigelse i skoleregi at bringe en hund ind i det pædagogiske miljø, skal den bringes i spil med en bevidst professionel pædagogisk strategi – det skal ikke blot være ”en sød hund, der er med på arbejde”.

 

Lærere/pædagoger skal fange den positive læring, der sker i relationen mellem barn og hund således, at det kan overføres til andre relationer/situationer.

 

På facebook kan Thomas følges på "Skolehunden"

-Her søger jeg at indfange vores hverdag og give et indblik gennem billeder.

 

 

Skolehundens to roller

 

Meget groft delt op har nuværende skolehund to funktioner på arbejde:

 

Hun er ”skolehund”, hvor hun har karakter af dyreassisteret aktivitet.

Her har meget af den læring, der sker, karakter af ”spontan læring”. Forstået på den måde, at der opstår ”gode situationer” der, hvis det bliver fanget, kan italesættes og bringes i spil, for på den måde at skabe læring, der kan bruges i andre relationer/situationer.

 

Hun er ”terapihund”, hvor lærere/pædagoger har et fastsat mål og læring for øje med Alvildas tilstedeværelse. Her søges en bestemt læring, hvilket ligeledes også kræver den voksne til at facilitere og overføre læringen.

 

Trivsel og tryghed.

- Hunden bidrager til en god stemning

 

Helt konkret oplever vi mange positive forandringer i specialafdelingen efter først Thomas´ og nu Alvildas tilstedeværelse er blevet en del af børnenes hverdag:

 

De bidrager bl.a. til øget trivsel og tryghed.

De medvirker til et generelt lavere konfliktniveau imellem børnene grundet øget ro og god stemning.

 

Deres mentale overskud og rolige gemyt sænker tempoet hos børnene.

De modsvarer børnenes høje (hyper) energi med tilsvarende ro.

 

De er meget præcise i at afstemme sig til situationer og aflæser meget nøjagtig børnene.

De har en klar fornemmelse af, hvem der gerne vil/har brug for dem og hvem, der helst er fri.